Pranvera po vjen! Në orën 22:24 më 20 mars ndodh ekuinoksi, ngjarja astronomike gjatë së cilës rrezet e diellit janë pingul me boshtin e rrotullimit të Tokës dhe kohëzgjatja e orëve të dritës është e barabartë me atë të orëve të natës.

Në hemisferën veriore, është gjithashtu koha kur orët e ditës fillojnë të rriten gradualisht, deri në solsticin e verës. Në fakt, fjala ekuinoks rrjedh nga latinishtja aequa-nox, ose natë e barabartë dhe tregon se në një ditë të caktuar kohëzgjatja dita dhe nata janë të barabarta. Paraqitja grafike e ndriçimit të Tokës gjatë ekuinoksit. Alternimi i stinëve dhe kohëzgjatja e ndryshueshme e ditës dhe natës janë pasojë e drejtpërdrejtë e pjerrësisë prej 23°27′ të boshtit të tokës në lidhje me planin orbital të planetit.

Kjo nënkupton që rrezet e diellit bien në sipërfaqen e tokës në kënde të ndryshme dhe vetëm dy herë në vit janë pingul me të, pra gjatë ekuinokseve.

Ndryshimi i stinëve në hemisferën veriore
Ekuinoksi i pranverës zakonisht ndodh midis 19 dhe 21 marsit. Arsyeja pse ndodh çdo vit në një ditë të ndryshme është për faktin se Toka kryen një rrotullim të plotë rreth Diellit në 365 ditë e 6 orë, kohëzgjatja e të ashtuquajturit vit sidereal, që nuk korrespondon me atë të kalendarit tonë. Është pikërisht kjo arsyeja që u prezantua viti i brishtë, ku shkurti çdo katër vjet ka 29 ditë. Kjo ditë e brishtë shtesë ndodh në çdo vit që është një shumëfish i plotë i 6 me 4 dhe krijohet një ditë e plotë. Pavarësisht kësaj, për shkak të vonesës së akumuluar, ekuinokset mund të ndodhin në një kohë të ndryshme çdo vit.

Edhe pse sipas traditës pranvera vjen më 21 mars, gjërat ndryshuan në vitin 2007 dhe kështu do të vazhdojnë të paktën deri në vitin 2030. Megjithatë, nga viti 2044, ekuinoksi i pranverës do të ndodhi më 19 mars, kjo përsëri për shkak të mes vitit kalendarik dhe atij sidereal, i cili do të vazhdojë deri në vitin 2100, më pas do të rikthehet ardhja e pranverës në 21 mars.