Raporti i Shtatorit i Bankës Botërore për Sigurinë Ushqimore bën një analizë të efekteve të luftës, çmimeve në produktet ushqimore dhe gjendjen e prodhimit/ furnizimit.

Shqipëria rezulton me nivelin e inflacionit të çmimeve të produkteve ushqimore më të ulta krahasuar me vendet e rajonit, pjesë ose jo e Bashkimit Evropian. Rritja e çmimit të produkteve ushqimore në Shqipëri është thuajse sa gjysma e rritjes së raportuar në pothuaj të gjithë vendet e rajonit (BiH, Kosova, Bullgaria, Mali i Zi)./Lexo.al

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXIX-September-15-2022.pdf