Spanjolli Mario Costeja González ishte i pari që arriti të fshinte emrin e tij nga kërkimi në Google, pasi kishte vënë në lëvizje gjykatat në Spanjë dhe Gjykatën e të Drejtave të Njeriut.

Ai nuk kishte paguar sigurimet shoqërore, ndaj shteti kishte nxjerrë në ankand banesën e tij në 1998 për të shlyer borxhin, duke e publikuar në mediat lokale. Detyrimi ishte paguar, por emri i tij lidhej me borxhin sa herë kërkohej në Google.

Në 2014, Google e detyruar nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut, nisi të zbatonte atë që njihet si e drejta për t’u harruar, kur individi fakton se përmendja e emrit nuk përbën më interes publik. Vetëm në ditën e parë, ndaj Google pati 12 mijë kërkesa të tilla. Ankesat shqyrtohen rast pas rasti nga motori i kërkimit.

Për t’ia bërë më të lehtë dhe shqiptarëve, Ministria e Drejtësisë ka propozuar ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave, duke i dhënë një bazë ligjore për të argumentuar kërkesat e tyre ndaj Google dhe motorëve të tjerë të kërkimit.

Në ligjin ekzistues ishte një klauzolë e vogël, por që mund të haste në interpretime. Në rast të abuzimit me të dhënat personale dhe shkeljen e privatësisë, ligji parashikon gjoba deri në 2 miliardë lekë ose deri në 4% të xhiros vjetore të kompanive ose ndërmarrjeve.

Gjatë 2021 pranë komisionierit për mbrojtjen e të dhënave pati 362 ankesa dhe u nisën 46 hetime ndaj 33 institucioneve shtetërore dhe 13 private.