Ukrainës dhe Moldavisë u jepet statusi i vendit kandidat për anëtarësim në BE.