Është mbajtur sot forumi me temë “Transporti Publik dhe lëvizshmërisë së gjelbër”. Pjesë e tij ishte edhe Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor (DPSHTRR), Blendi Gonxhja.

Disa prej qëllimeve të këtij organizimi ishin: rritja e cilësisë së shërbimit të transportit publik, digjitalizimi i shërbimeve të transportit rrugor, zhvillimi i politikave mjedisore për uljen e ndotjes, transporti alternativ dhe disa histori suksesi nga kompani që kanë implementuar prodhimin e energjisë elektrike, ishin disa nga çështjet që u prezantuan dhe u diskutuan në takimin e sotëm së bashku me shoqatat e transportit dhe ekspertë të fushës.

Njoftimi i plotë:

🟢Kryem sot forumin e Transportit Publik & Lëvizshmërisë së Gjelbër!

Rritja e cilësisë së shërbimit të transportit publik, digjitalizimi i shërbimeve të transportit rrugor, zhvillimi i politikave mjedisore për uljen e ndotjes, transporti alternativ dhe disa histori suksesi nga kompani që kanë implementuar prodhimin e energjisë elektrike, ishin disa nga çështjet që u prezantuan dhe u diskutuan në takimin e sotëm së bashku me shoqatat e transportit dhe ekspertë të fushës.

#Green #AFA #AutomotiveFairAlbania #ThinkGreen