19 janë marrëveshjet që firmosen sot në Prishtinë në mbledhjen e përbashkët mes qeverive Shqipëri-Kosovë.

Marrëveshjet përfshijnë të gjitha çështjet, ndërkohë që hap shumë i rëndësishëm është firmosja e memorandumit të mirëkuptimit për hapat e mëtejshëm drejt bashkimit doganor:

– Marrëveshje për krjimin e një qendre të përbashkët të kërkim-shpëtimit.

– Marrëveshjen për platformën digjitale të turizmit.

– Dy marrëveshje bashkëpunimi për të rinjtë në rritjen në fushën profesionale.

– Marrëveshjen për njohjen reciproke të licensave të avokatëve, ndërmjetësve dhe zbatimin e dënimeve alternative që japin gjykatat e dy vendeve.

– Dy marrëveshje në fushën e Shëndetësisë: Investime strategjike për specialitet. Shkëmbim i ekspertëve dhe personelit mjekësor. Bashkëpunim në fushën farmaceutike.

– Marrëveshja për ndërtimin e linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë.

– Marrëveshja për ndërtimin e përbashkët të rrugëve në fshatrat që ndodhen në anë të ndryshme të kufirit midis dy vendeve.

– Dy marrëveshje në fushën e bujqësisë: Marrëveshja për bashkëpunim në fushën e zbatimit të programeve të mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillim rural si dhe marrëveshja për shkëmbim përvojash në proceset teknike.

– Dy marrëveshje në sektorin e energjisë: Diversifikim për burimet e energjisë dhe ndërtimi i infrastrukturës për gazin natyror në terminalin në Vlorë.

– Marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave për realizimin e të drejtës për pension.

– Marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave në kohë reale për gjendjen civile.

– Marrëveshje për pranimin e studenteve në universitetet e dy vendeve.

– Protokolli për shmangien e trafikut gjatë sezonit veror. Në fundjavë dhe për festa zyrtare, qytetarët kalojnë kufirin Kosovë-Shqipëri pa u regjistruar.