Nga Eduard Zaloshnja/

Çdo vit publikohen sondazhe rreth opinionit të shqiptarëve për vendet kryesore me të cilat ka mardhënie Shqipëria. Gjithmonë SHBA dhe Gjermania kanë kuotat më të larta. Nuk bën përjashtim edhe sondazhi në terren që zhvillova së fundmi, në të cilin rezulton se shumica dërrmuese e shqiptarëve duan që SHBA (86%) dhe Gjermania (59%) të jenë ndër DY vendet kryesore, me të cilat Shqipëria të ketë marrëdhënie prioritare.

E treta në këtë listë është Turqia, me diferencë të konsiderueshme nga Gjermania (shihni grafikun e mëposhtëm).