Në Presidencë është hedhur shorti për Këshilli Emërimeve në Drejtësi për vitin 2022.

9 Anëtarët e rinj të përzgjedhur me short janë:

Marsida Xhaferllari Gjykata Kushtetuese

Elsa Toska Gjykata Kushtetuese

Sokol Binaj-Gjykata e Lartë që do të jetë edhe kryetar i këtij këshilli.

Anila Leka-Prokuroria e Përgjithshme

2 Gjykata e Apelit

2 prokurorë nga gjykatat e Apelit

1 anëtar nga Gjykata Administrative

6 anëtarët zëvendësues të përzgjedhur nga shorti janë:

Altin Binaj nga Gjykata Kushtetuese

Sandër Simoni Gjykata e Lartë

Thoma Jano Prokuroria Përgjithshme