7 nga 10 fëmijë (68%) marrin pajisje dixhitale para moshës nëntë vjeç. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se prindërit i perceptojnë rregullat e “sjelljes së saktë dixhitale” si relativisht të rrjedhshme, duke vendosur kufij të ndryshëm për veten dhe ndryshe për fëmijët e tyre. Për shembull, pothuajse gjysma (48%) e prindërve pranuan se shpenzonin tre deri në pesë orë çdo ditë duke përdorur pajisje dixhitale, ku shumica (62%) e konsideruan këtë kohë si normale.

Sa për fëmijët, pothuajse gjysma (48%) kalojnë të njëjtën kohë duke përdorur pajisje – tre deri në pesë orë në ditë. Megjithatë, më shumë se gjysma e të rriturve (53%) do të donin që fëmijët e tyre të shpenzonin më pak kohë duke përdorur pajisjet dixhitale, duke reduktuar përdorimin e tyre ditor në dy orë.

Në disa raste, të anketuarit deklarojnë se ka sjellje që janë të pranueshme për ta, por jo për fëmijët e tyre. Për shembull, 37% e të rriturve mendojnë se është normale të shpërndahen foto të anëtarëve të familjes në mediat sociale. Në të kundërt, më pak se një në katër (24%) prindër besojnë se kjo është e pranueshme për fëmijët e tyre.

Ndërkohë, dy nga dhjetë (22%) prindër gjithashtu e konsiderojnë normale mospërgjigjjen e telefonatave në mënyrë që askush të mos kontaktojë me ta. Megjithatë, vetëm 10% e prindërve besojnë se një sjellje e tillë është e pranueshme për fëmijët.

Në përgjithësi, rezultatet e anketës tregojnë se shumica e të rriturve (61%) pranojnë se e kanë të vështirë të funksionojnë si modele dhe herë pas here nuk ndjekin rregullat që ata vendosin për fëmijët e tyre.

Për të ndihmuar fëmijët të kalojnë kohën e tyre në internet në mënyrë të sigurt, studimi rekomandon që prindërit:

– Lundroni në internet me fëmijën tuaj, duke kërkuar informacion. Shikoni se ku e kalojnë kohën fëmijët tuaj në internet dhe kërkoni mënyra për të qëndruar të sigurt.

– Merrni parasysh shkarkimin e aplikacioneve dhe diskutoni këtë me fëmijën tuaj, duke shpjeguar se si funksionojnë dhe pse nevojiten për të qëndruar të sigurt.

– Merr pjesë në aktivitetet online të fëmijëve që në moshë të vogël, në mënyrë që ky zakon të bëhet një rregull i vendosur dhe kështu t’i “udhëzosh” ata.