Besimi se fantazmat ekzistojnë është rritur mbi 400% në katër dekadat e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përkthyer në shifra, 46% e amerikanëve besojnë te fantazmat krahasuar me 11% në vitet 1970.

Studimi i kryer nga Ipsos Poll tregon se filmi “Ghostbusters” ka lidhje me këtë ndryshim.

Një e katërta, e amerikanëve kanë raportuar jo vetëm se besojnë në fantazmat, por edhe i shohin ato.

Ndëkaq interesant është fakti se ndërsa fantazmat shpesh mendohen të jenë të frikshme, shumë njerëz që besojnë tek to, i shohin si një “kujtesë miqësore” e atyre që janë ndarë nga jeta.