“Ne jemi shumë të lirë”, thotë subjekti i një video të xhiruar në rajonin veriperëndimor të Kinës në Xinjiang. “Tani jemi shumë të lirë”, thotë një tjetër. “Ne jemi shumë, shumë të lirë këtu”, thotë një i tretë. Ju do të faleni nëse nuk bindeni: Këto dhe mijëra klipe të tjera janë pjesë e një fushate shtetërore për të mbuluar g jenocidin kulturor kundër ujgurëve që po kryhet nga r egjimi i Presidentit Xi Jinping. Megjithëse këto përpjekje mund të duken të n gathëta nga larg, ato janë megjithatë d rithëruese – dhe ato janë një k ërcënim për ata që janë më shumë nën rr ezik.

New York Times dhe ProPublica zbuluan këtë operacion të ndikimit qeveritar në një hetim të botuar këtë javë që katalogon më shumë se 3,000 video unike që qarkullojnë nëpër faqet e SHBA të tilla si YouTube dhe Twitter. Këto video nuk mbajnë ndonjë përcaktim për të treguar se janë p ropagandë zyrtare, por zy mtësia që bën jehonë në gjuhë është e dukshme: Për shembull, shprehja “Ju jeni duke folur k otësi totale” dhe variacione të ngushta të kësaj shprehjeje janë pjesë në më shumë se 600 klipe – një k undërshtim për korporatat e huaja të tilla si H&M dhe zyrtarë të tillë si ish-sekretari i shtetit Mike Pompeo, d ënimet e të cilit duket se kanë nisur këtë salvo d ezinformuese, transmeton lexo.com.al.

Është e lehtë nga një këndvështrim i largët për të parë fushatën si të d obët dhe me gjasë të pafrytshme. Megjithatë, në Kinë, zyrtarët kanë l ëkundur opinionin civil përmes një versioni dixhital të f orcës b rutale: prodhimin e gjerë dhe të shpejtë të përmbajtjes, ndjekur nga promovimi i gjerë dhe i shpejtë në kanalet vendase. Tani, r egjimi ka shtyrë përtej kufijve të tij për të postuar klipe në YouTube, për t’i amplifikuar në Twitter përmes një rrjeti llogarish të lidhura dhe për t’i shpërndarë më tej me ndihmën e zyrtarëve kinezë, medias shtetërore dhe figurave të tjera n acionaliste me ndjekje të f ortë. Mungesa e etiketimit, spontaniteti i s htirur dhe vëllimi i madh i përmbajtjes së një lloji sf idojnë gjithashtu platformat që çrr ënjosin m anipulimet – YouTube ka thënë që klipet nuk shkelin udhëzimet e tij të komunitetit.

Kina bën më të mirën për të mbajtur të m ërguarit dhe studentët të përfshirë në ap aratin e saj të ce nsurës edhe kur ata jetojnë jashtë vendit përmes shërbimeve të k ontrolluara të mediave sociale si WeChat. Megjithatë, kjo strategji synon të mbajë të v erbër edhe ata që gjejnë rrugën e tyre në faqet me një dorë më të lirë drejt shprehjes. Nuk ka asnjë g abim në mesazhin që videot po përpiqen të dërgojnë. Thjesht shikoni 74-vjeçaren Rebiya Kadeer, një aktiviste ujgure që jeton në m ërgim këtu. Anëtarët e familjes së saj shfaqen në disa nga klipet, me mbesat që ajo nuk i ka parë që kur ishin foshnje duke i thënë asaj: “Shpresoj që të mos m ashtrohesh përsëri nga ata njerëz të k ëqij jashtë shtetit”. Kjo është p engmarrje, transmeton lexo.com.al.

Operacioni i zbuluar së fundmi zbulon synimin e vazhdueshëm të Kinës për të s hfrytëzuar hapjen e Shteteve të Bashkuara, aleatëve të saj dhe kompanive teknologjike në të cilat mbështeten qytetarët e tyre për të përhapur narrativa politike f alse dhe miqësore ndaj r egjimit – edhe kur Firewall-i i Madh mbyll pjesën tjetër të botës nga f rika se narrativat e vërteta dhe k ritike mund të gjejnë rrugën e tyre./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.