Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, ka rrëzuar me shumicë votash animimet e PD, LSI dhe kandidatit të pavarur Kreshnik Merxhani, lidhur me parregullsitë e pretenduara prej tyre gjatë votimit dhe pas në Qarkut të Gjirokastrës

“KAS për miratimin në zonën zgjedhore të Qarkut të Gjirokastrës, Me shumicë votash, vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore të paraqitur nga PD dhe rrëzimin e ankesës ankimore të paraqitur nga Kreshnik Merxhani. Ky vendim hy në fuqi menjëherë dhe paraqitet në fletoren zyerare. Për këtë vendim bëhet apelim në Kolegjit Zgjedhor”, u shpreh anëtari i KAS, Ledio Braho.