Më shumë se një vit pas fillimit të pandemisë Covid-19, ne kemi disa informacione më shumë mbi rreziqet e infeksionit në shtatzëni: ne e dimë që gratë shtatzëna që preken nga sëmundja e koronavirusit janë më të rrezikuara sesa gratë e tjera për të zhvilluar forma të rënda dhe për t’u shtruar në spital, dhe që nënat e ardhshme që i përkasin një pakice etnike ka më shumë të ngjarë të kenë një rrugë të vështirë – e njëjta prirje e parë në popullatën e përgjithshme.

Një gjë tjetër që kemi mësuar është se, për fat të mirë, në shumicën e rasteve sëmundja nuk duket se transmetohet tek fetusi. Por mbeten shumë pyetje të hapura, njëra prej të cilave është shumë urgjente: A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna?

Shumica e të dhënave për Covid-19 në shtatzëni vijnë nga pacientë që hyjnë në spital për shkak të vetë sëmundjes ose për probleme që lidhen me shtatzëninë. Prandaj është e vështirë të kuptohet se sa i përhapur është infeksioni midis grave shtatzëna në përgjithësi (përfshirë ato që nuk raportojnë simptoma serioze) dhe nëse ka faza specifike të shtatzënisë ose pas lindjes në të cilat ato janë më të prekshme nga infeksioni.

Viruset e frymëmarrjes janë më të rrezikshme gjatë një shtatzënie. Në këtë fazë mushkëritë femërore i nënshtrohen lodhjes më të madhe, sepse mitra ndërsa rritet shtyp mbi diafragmë dhe zvogëlon kapacitetin e saj, dhe sepse rezervat e oksigjenit ndahen me fetusin. Gjatë shtatzënisë, aktiviteti i sistemit imunitar zvogëlohet për të shmangur dëmtimin e foshnjës dhe trupi është më i ekspozuar ndaj ndërlikimeve të infeksioneve virale, përfshirë gripin: një rrezik u pa në gratë shtatzëna që u sëmurën me H1N1 në 2009-2010, rritje e lindjeve të parakohshme dhe lindje të fetusit të vdekur.

Të gjitha këto të dhëna duhet t’i vendosin gratë shtatzëna automatikisht në kategoritë e vaksinimit me përparësi të lartë. Sidoqoftë, asnjë nga kompanitë kryesore farmaceutike të vaksinave nuk i përfshiu ato në provat e para eksperimentale dhe sot ka pak të dhëna për vaksinën kundër Covid për gratë shtatzëna. OBSH deklaroi se nuk ka rreziqe specifike të njohura për vaksinat në shtatzëni, por që nuk janë mbledhur mjaft informacione për të siguruar një rekomandim të përgjithshëm për të gjitha gratë shtatzëna, siç është rasti me vaksinat e gripit. OBSH gjithashtu ka specifikuar që vaksinat e mARN nga Moderna ose Pfizer / BioNTech duhet t’u ofrohen nënave të ardhshme me sëmundje të mëparshme ose punë në rrezik, por vetëm pas një vizite te mjeku i tyre.

Është e qartë se rreziqet e rritura për nënën dhe mundësia e lindjes së parakohshme bëjnë që mos përfshirja e grave shtatzëna në provat e hershme të Fazës 3 të jetë një gabim i madh, i cili tani po adresohet. Në SHBA, mbledhja e të dhënave ka filluar për pacientët që janë shtatzënë, ushqejnë gji ose mendojnë të mbeten shtatzënë dhe kanë marrë vaksinën. Mësimi për të ardhmen nuk është të përjashtojmë gratë në pritje nga provat klinike në shkallë të gjerë.