Një figurë me një histori tejet të tr ishtë por edhe frymëzues është përkujtuar nga Ministria e Kulturës në kuadrin e shpalljes së muajit shkurt si “Muaji i Kujtesës”. Ajo është intelektualja dhe shkencëtarja e parë shqiptare, Sabiha Kasimati e cila pë rçmoi haptazi reg jimin e i nstaluar nga ish shoku i saj i klasës, E nver Hoxha, transmeton lexo.com.al.

Sabiha Kasimati pasi mbaroi me lavdërime absolute Universitetin e Torinës për biologji, u kthye në Atdhe për t’i shërbyer me dijet e saj, ndonëse asaj ishte ofruar mundësia për të punuar si asistente në katedrën e ihtiologjisë në universitetin e Torinos. Kasimati u angazhua pranë Institutit të Shkencave, pararendës i Akademisë së Shkencave. Në një kohë të shkurtër ajo kreu një punë voluminoze por pë rplasja e saj e hapur dhe kok ëfortë me Enver Hoxhën për el iminimin e intelektualëve e solli pranë fatit të saj f a tal. Kasimati u përfshi në listën e intelektualëve të ak uzuarave dhe të e kz ekutuar për te rro rizëm për një “su lm me bo mbë” ndaj Ambasadës sovjetike, a kuzë nga e cila u shfajësua pas v dekjes./Lexo.com.al/e.c.