Nga David Axelrod/ Asnjëherë nuk kishte dyshim se ish-Presidenti Donald Trump do t’i shpëtonte d ënimit në g jyqin e tij të fundit për fajësimin. “Juristët” ishin, në fund të fundit, politikanë. Dhe në një Senat të ndarë 50-50, niveli kushtetues me 67 vota të nevojshme nuk ishte kurrë i arritshëm. Jo në këto kohë aq të p olarizuara. Por edhe pasi kapitulli i fundit ishte i njohur që nga fillimi, ishte thelbësore që historia e veprimeve të p acipa të Trump të tregohej. Ishte një histori prej muajsh, jo vetëm e momentit, e n xitjes së llogaritur; e i ndiferencës g jakftohtë të Trump ndaj jetëve që ai vuri në rre zik në Kapitolin e SHBA në 6 janar, duke përfshirë, më t ronditëse, atë të Zëvendës Presidentit të tij besnik Mike Pence.

Ishte historia e një Presidenti, i cili po përpiqej d ëshpërimisht të k apte p ushtetin, duke a rmatosur ata që ai kishte r adikalizuar për të besuar se zgjedhjet po v idheshin prej tyre dhe se ishte detyra e tyre patriotike ta parandalonin këtë. Ai i ftoi ata në Uashington atë ditë ndërsa Kongresi u mblodh për të bërë zyrtare humbjen e tij. Ai i ringjalli ata duke folur për h umbjen e vendit të tyre. Ai i mbushi ata me retorikë l uftarake dhe i dërgoi në Pennsylvania Avenuepër të “ndaluar v jedhjen”. Dhe ai shikoi t merrin që ai shpalosi në televizion, duke hedhur poshtë lutjet për të adresuar turmën dhe për të dërguar përforcime për të mbështetur p olicinë e Kapitolit, të pakët në numër. Shtatë njerëz do të v disnin, përfshirë tre oficerë policie dhe një nga ndjekësit e Trump, transmeton lexo.com.al.

Ishte, me pak fjalë, historia e një komandanti të përgjithshëm i cili s hkeli betimin e tij dhe k omplotoi për të m inuar institucionet më themelore të demokracisë, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ashtu si në Dhomën e Përfaqësuesve, një g rusht senatorësh republikanë patën guximin të vendosnin vendin mbi k lanin dhe të votonin për ta mbajtur ish-presidentin përgjegjës. Ata e bënë këtë me sy hapur. Ata kishin parë se çfarë ndodhi me përfaqësuesen e Wyoming, Liz Cheney dhe nëntë republikanë të tjerë në Dhomën e Përfaqësuesve që votuan për f ajësimin. Ata e vendosën veten në rre zik të ngjashëm të s fidave kryesore dhe, të paktën, shumë h idhërim.

Pjesa tjetër e republikanëve u rreshtuan në vijë siç pritej. Ata e dinin që Presidenti i mundur, po vëzhgonte dhe po mbante shënim emrat, ashtu siç bëri më 6 janar – gati për të l ëshuar t ërbimin e bazës së tij akoma besnike ndaj kujtdo që guxonte të dilte nga rreshti. Avokatët e tij, të cilët fumuan rrugën e tyre në pjesën e hershme të g jyqit, përfunduan argumentet e tyre duke justifikuar vetë Trump me g ënjeshtra të a shpra, s ulme partiake dhe pretendime se veprimet e tij ishin “plotësisht të përshtatshme”. Ata vunë në pikëpyetje kushtetutshmërinë e f ajësimit të një ish-presidenti. Ata argumentuan të drejtën e tij të Amendamentit të Parë për të n dezur turmën. Ata bënë gjithçka përveç mbrojtjes së veprimeve të tij, transmeton lexo.com.al.

Dhe ishte më se e mjaftueshme për një shumicë të senatorëve republikanë, disa prej të cilëve deklaruan pozicionin e tyre shumë përpara se t’u kërkohej zyrtarisht. Por ky ishte larg nga të qenit një triumf për Trump. Megjithëse ai shmangu s anksionet, g jyqi vendosi një d ënim më të qëndrueshëm ndaj tij duke e z hveshur atë ndaj botës dhe historisë për rolin e tij të z jarrtë në o rkestrimin e mësymjes në Kapitol. Në disa ditë, përfaqësuesit e Dhomës së Përfaqësuesve i dhanë dritë rolit qendror të Trump në ngjarjet t ragjike të 6 janarit, duke u mbështetur shumë te fjalët e tij n dezëse gjatë disa muajve, jo vetëm atë ditë. I ronikisht, Trump u t radhtua nga mjetet e tij të preferuara, Twitter dhe video.

Dhe kështu Trump hyn në histori si i vetmi President që është f ajësuar dy herë, me të dy rastet që përfshijnë skema të m brapshta. E para ishte përpjekja e tij në 2019 për të bindur presidentin e Ukrainës për të hapur një h etim për Joe Biden, k undërshtarin demokrat që Trump kishte me të drejtë f rikë. E dyta ishte strategjia e tij disa mujore për të p ërmbysur në mënyrë të p ahijshme fitoren e Biden përmes pretendimeve f lagrante të rre me rreth i ntegritetit të zgjedhjeve që arritën kulmin në k ryengritjen e 6 janarit. Duke i shpëtuar d ënimit të shtunën, ai shmangu gjithashtu sk ualifikimin zyrtar nga mbajtja e funksioneve publike në të ardhmen. Por historia e paraqitur në g jyq – e cila ishte e f uqishme dhe bindëse – do ta sk ualifikojë atë në sytë e shumicës së amerikanëve. Ai u kursye sot. Por ky g jyq ka siguruar që Donald Trump të mos i shpëtojë verdiktit të historisë./CNN/Lexo.com.al/e.c.