Një gjykatë ruse hapi të martën një fazë të re dhe përcaktuese në l uftën e a shpër për pushtet midis Aleksei Navalny, udhëheqësit opozitar fjalëa shpër të Rusisë dhe të mençur në përdorimin e internetit, dhe Presidentit Vladimir Putin, duke d ënuar z. Navalny në atë që është b urgimi i tij i parë serioz.

Përballë kësaj, kjo do të dukej se ishte një fitore e qartë për z. Putin, i cili e ka proklamuar në mënyrë efektive veten President për gjithë jetën. Me kontrollin e tij të plotë mbi gjykatat, policinë, mediat zyrtare dhe të gjitha llojet e mjeteve të sofistikuara – përfshirë agjentët v dekjeprurës k imikë – Z. Putin mund ta mbajë z. Navalny në b urg përgjithmonë ose të organizojë një “a ksident” f atal nëse ai e zgjedh kështu.

Por në këtë sagë David kundër Goliath, 44-vjeçari Navalny ka arritur me guxim të papërpunuar dhe këmbëngulje në vendosjen e z. Putin në mbrojtje. B urgosja ishte lëvizja e z. Navalny. Z. Putin ishte përpjekur për vite me radhë t’i jepte vetëm vëmendje të vogël për të shmangur bërjen e tij m artir. Por duke u kthyer vullnetarisht nga rikuperimi në Gjermani, dhe më pas duke lëshuar një video s hkatërruese në YouTube që tregon pallatin e t urpshëm që z. Putin po ndërtonte për veten në Detin e Zi, z. Navalny i la Presidentit pak zgjedhje përveç se ta dërgonte në një k amp pune dhe kështu e shndërrojë atë në një simbol të f uqishëm të r ezistencës, transmeton lexo.com.al.

Kremlini u përpoq t’i jepte procedurës gjyqësore një legjitimitet duke e zhvendosur në një sallë të madhe gjykate në Moskën qendrore dhe duke e lejuar z. Navalny të bënte të gjitha fjalimet që donte. Por rezultati ishte paracaktuar: Z. Navalny u a kuzua për s hkelje të lirimit me kusht nga një d ënim i vitit 2014 që Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut kishte përshkruar si “a rbitrare dhe qartësisht të p aarsyeshme”. A kuza shërbeu për të nënvizuar arsyen kryesore që z. Navalny nuk mund të bënte vizitat e nevojshme tek autoritetet: Provat sugjerojnë se ai ishte gati i h elmuar për v dekje në gusht nga p olicia s ekrete. Më pas ai u evakuua në Gjermani.

Ishte z. Navalny në bankën e të b urgosurve prapa xhamit. Por ishte z. Putin dhe grupi i tij i k orruptuar që po g jykoheshin pas u shtrisë së oficerëve të  policisë së t razirave të mbledhur në Moskën qendrore për të p arandaluar një lloj proteste m asive në të gjithë Rusinë që pasoi kthimin e z. Navalny në vendin e tij në 17 janar. Z. Navalny deklaroi para gjykatës dhe miliona ndjekësve të tij në mediat sociale se “Nuk mund të burgosen qindra mijëra. Gjithnjë e më shumë njerëz do ta kuptojnë këtë. Dhe kur ta kuptojnë – dhe ai moment do të vijë – e gjithë kjo do të prishet, sepse ju nuk mund ta b urgosni të gjithë vendin”, transmeton lexo.com.al.

Z. Putin do të hyjë në histori, tha z. Navalny në gjykatë, “si asgjë tjetër përveç se një h elmuesi”. S htypja masive e policisë dhe ngricat e dimrit mund të s huajnë d emonstratat. Por lëvizja e madhe që ka mobilizuar z. Navalny është e ndryshme nga ana sasiore nga forcat e mëparshme të opozitës, dhe është akoma në rritje. Opozita tani ka 40 zyra në të gjithë Rusinë, dhe shumica e miliona ndjekësve të saj janë të rinj që nuk e kanë s fiduar Kremlinin më parë. Midis njerëzve të moshës 18 deri në 24 vjeç, popullariteti i Putin ka rënë nga 36 për qind në dhjetor 2019 në 20 për qind.

Administrata e Biden dhe qeveritë evropiane d ënuan me shpejtësi b urgimin e z. Navalny dhe mund të vijojnë me vendosjen e s anksione kundër z. Putin dhe togerëve të tij. Kjo do të ishte e merituar. Por z. Putin do të bënte mirë të shihte që s fida më e a shpër ndaj sundimit të tij të s htrembër nuk është nga jashtë, por nga qytetarët rusë që kërkojnë dhe flasin të vërtetën./NYT/Lexo.com.al/e.c.