Premtimi i administratës së Biden për të mbrojtur demokracinë në të gjithë botën përballet me një p rovë të hershme pas g rushtit u shtarak të shtetit të hënën në Myanmar, i cili zhduku qeverinë civile dhe demokracinë e pjesshme që Shtetet e Bashkuara ndihmuan për të vendosur. Presidenti Biden bëri thirrje për një kthim prapa të shpejtë të gjendjes, por kjo do të kërkojë një veprim të fuqishëm të SHBA kundër udhëheqësve të g rushtit të shtetit dhe bashkërendimin e veprimeve të përbashkëta nga demokracitë e tjera të mëdha – veçanërisht aleatët e SHBA në Azi.

A rrestimi i udhëheqëses Aung San Suu Kyi dhe i zyrtarëve të lartë të partisë së saj në pushtet Lidhja Kombëtare për Demokraci (NLD) erdhi pak para mbledhjes së parë të Parlamentit pas zgjedhjeve në nëntor. Ashtu si në votimin e vitit 2015 që përfundoi s undimin e drejtpërdrejtë ushtarak, NLD arriti një fitore d ërrmuese, duke kufizuar partinë e përparme të u shtrisë në 33 nga 476 vende. Si një jehonë të zgjedhjeve në SHBA, gjeneralët u përgjigjën me pretendime pa prova për m ashtrim; pretendimet e tyre se regjistrimet e pasakta të votuesve mund të kishin mundësuar mbushjen e votave, ngjanin shumë me ato të ish-presidentit Donald Trump. Në fakt, siç kemi shkruar në atë kohë, zgjedhjet ishin me të meta – por jo në mënyrën e pretendimit të u shtrisë. Partitë që përfaqësonin pakicat etnike v uajtën d iskriminim dhe shumë rrethe u n daluan të votonin për shkak të fushatave u shtarake të vazhdueshme, transmeton lexo.com.al.

Kryeministri i g rushtit të shtetit ishte ndoshta komandanti i forcave të armatosura Gjeneral Min Aung Hlaing, i cili u emërua s undimtar i vendit për një periudhë një vjeçare të ligjit u shtarak. Gjenerali, i cili pritej të dilte në pension në korrik, ushqeu ambicie politike që duket se nuk do të përmbusheshin brenda sistemit politik të us htrisë të krijuar një dekadë më parë, i cili u jep forcave të a rmatosura f uqi të j ashtëzakonshme por parashikon qeveri civile të zgjedhura nga zgjedhjet. Aung San Suu Kyi, e cila fitoi Çmimin Nobel për Paqe për r ezistencën e saj të mëparshme ndaj s undimit u shtarak, s hkatërroi reputacionin e saj në Perëndim duke mbrojtur f ushatën e g jenocidit të u shtrisë kundër pakicës Rohingya në 2017. Por a rmiqësia midis saj dhe udhëheqësve u shtarakë mbeti e lartë, pjesërisht për shkak të përpjekjeve të saj për të ndryshuar kushtetutën për të e liminuar statusin e privilegjuar të gjeneralëve.

Dështimet e Aung San Suu Kyi nuk do të thotë që demokracia e kufizuar e Myanmar-it nuk ia vlen të shpëtohet; përkundrazi, suksesi nga forcat e a rmatosura në rivendosjen e një d iktature të plotë do të ishte një k atastrofë për kauzën e lirisë në Azinë Juglindore dhe një përfitim për Kinën. Shtetet e Bashkuara, të cilat ndihmuan për të n xitur forcat e a rmatosura për të rivendosur sundimin civil duke hequr ato që kishin qenë s anksione gjithëpërfshirëse ekonomike, kanë influencë. Ndërsa Gjeneral Min Aung Hlaing dhe tetë oficerë të tjerë ishin s anksionuar tashmë nga administrata Trump për rolin e tyre në m izoritë kundër Rohingya dhe pakicave të tjera, ka shumë më tepër që mund të bëhet – përfshirë s anksionet kundër dy entiteteve të mëdha të kontrolluara nga u shtria , si dhe bizneset familjare të gjeneralit Min Aung Hlaing, transmeton lexo.com.al.

Më e rëndësishmja, Shtetet e Bashkuara duhet të bashkërendojnë veprimin e përbashkët me Bashkimin Evropian dhe aleatët e tjerë – përfshirë Japoninë dhe Indinë, dy kombe që në të kaluarën kanë hezituar të marrin një qëndrim kundër d iktaturës në Myanmar, e cila njihet gjithashtu si Burma. Z. Biden dhe ekipi i tij i sigurisë kombëtare janë zotuar të rindërtojnë udhëheqjen e SHBA-së për çështje jetike multilaterale. Kjo është një mundësi për të treguar se ata mund të prodhojnë rezultate/TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.