Shtatë persona janë vënë në hetim në kuadër të një operacioni kun dër informalitetit pasi bënin këmbim valute pa pasur licencë, në zonën pranë Bankës së Shqipërisë Policia thotë se në dy operacione, sekuestroi 21 milionë lekë, 23300 euro dhe 9500 dollarë. Të pro ceduarit janë M. H, Sh. Sh, L. J, R. F, A. Z, A. M. dhe Y. M. Sipas policisë, ata aku zohen se në mënyrë të kun dërligjshme, në zonën përballë Bankës së Shqipërisë, ushtronin veprimtari financiare të këmbimit valutor pa licencë.

“Kontrollet e befasishme dhe operacionet polic ore, për paranda limin, evidentimin dhe ndëshkimin ligjor të çdo personi qe merret me aktivitet të kun dërligjshëm, kryesisht në këmbimin valutor pa licencë ose jashtë objekteve të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë apo Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare”, thotë policia në një njoftim zyrtar. Ata do të het ohen nga Prokuroria e Tiranës Materialet veprën penale “Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare”.