Buxheti i vitit 2020 vijon garantimin e mbrojtjes sociale për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuar dhe nënat me foshnja të porsalindura.

Mbështetja synon të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre.

Ky buxhet mbulon fondin e përcaktuar për ish-të përndjekurit në masën një miliard lekë, fondin e përcaktuar për ish-pronarët në masën 4,5 miliardë lekë, fondin e përcaktuar për mbështetjen sociale, ndihmën ekonomike dhe pagesën për aftësi të kufizuar në masën 21 miliardë lekë si dhe fondin për bonusin e bebes prej dy miliardë lekësh.